CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  Hotline: 0973141848
  Email: daivietxdv@gmail.com
  Công ty cp tư vấn kiểm định xây dựng đại việt
  Social: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  • Đập giữ nước phòng cháy chữa cháy rừng tại khu vực núi
  • Đối tác và chủ đầu tư: Ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Dự án: Đập giữ nước phòng cháy chữa cháy rừng tại khu vực núi
  • Vị trí: Minh Đạm, huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ - tỉnh BRVT.
  • Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đại Việt
  • Giá trị hợp đồng: 102000000
  • Chia sẻ:
  • Thông tin dự án
  • Bình luận