CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  Hotline: 0973141848
  Email: daivietxdv@gmail.com
  Công ty cp tư vấn kiểm định xây dựng đại việt
  Social: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT
  • Hệ thống bơm tưới sản xuất nông nghiệp
  • Đối tác và chủ đầu tư: Phòng Kinh tế thành phố Bà Rịa
  • Dự án: Hệ thống bơm tưới sản xuất nông nghiệp Phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa
  • Vị trí: Phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa
  • Giá trị hợp đồng: 22.000.000
  • Loại hình đầu tư: Tư vấn đấu thầu công trình
  • Chia sẻ:
  • Thông tin dự án
  • Bình luận

  Nạo vét hồ Giao Kèo

  Nạo vét hồ Giao Kèo

  Lập hồ sơ yêu cầu đánh giá HS đề xuất dự án: Nạo vét hồ Giao Kèo, xã Tóc... Xem thêm

   Nâng cấp đường nội đồng thôn

  Nâng cấp đường nội đồng...

  Lập hồ sơ yêu cầu đánh giá HS đề xuất dự án: Nâng cấp đường nội đồng... Xem thêm