CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  Hotline: 0973141848
  Email: daivietxdv@gmail.com
  Công ty cp tư vấn kiểm định xây dựng đại việt
  Social: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT
  • Hệ thống bơm tưới sản xuất nông nghiệp
  • Đối tác và chủ đầu tư: Phòng Kinh tế thành phố Bà Rịa
  • Dự án: Hệ thống bơm tưới sản xuất nông nghiệp Phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa
  • Vị trí: Phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa
  • Giá trị hợp đồng: 22.000.000
  • Loại hình đầu tư: Tư vấn đấu thầu công trình
  • Chia sẻ:
  • Thông tin dự án
  • Bình luận

   Kiên cố hóa kênh mương N2-17 xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu

  Kiên cố hóa kênh mương N2-17...

  Kiên cố hóa kênh mương N2-17 xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu Xem thêm

  Kiên cố hóa kênh mương Bầu Dầm

  Kiên cố hóa kênh mương Bầu...

  Công trình Kiên cố hóa kênh mương Bầu Dầm do Công ty cổ phần tư vấn kiểm... Xem thêm