CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  Hotline: 0973141848
  Email: daivietxdv@gmail.com
  Công ty cp tư vấn kiểm định xây dựng đại việt
  Social: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  • Kiểm định an toàn đập Bàu Úc, xã Long Phước, TP. Bà Rịa
  • Đối tác và chủ đầu tư: Phòng kinh tế TP. Bà Rịa
  • Dự án: Kiểm định an toàn đập Bàu Úc, xã Long Phước, TP. Bà Rịa.
  • Vị trí: xã Long Phước, TP. Bà Rịa.
  • Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đại Việt
  • Giá trị hợp đồng: 462.000.000
  • Chia sẻ:
  • Thông tin dự án
  • Bình luận

  Kiểm định an toàn đập nhà máy thủy điện

  Kiểm định an toàn đập nhà...

  Kiểm định an toàn đập nhà máy thủy điện IaHrung, tỉnh ĐakLak. Xem thêm