CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  Hotline: 0973141848
  Email: daivietxdv@gmail.com
  Công ty cp tư vấn kiểm định xây dựng đại việt
  Social: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT
  • Kiểm định an toàn đập nhà máy thủy điện
  • Đối tác và chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Điện Phan Vũ
  • Dự án: Kiểm định an toàn đập nhà máy thủy điện IaHrung, tỉnh ĐakLak.
  • Vị trí: Thủy điện IaHrung, tỉnh ĐakLak.
  • Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đại Việt
  • Giá trị hợp đồng: 75.000.000
  • Chia sẻ:
  • Thông tin dự án
  • Bình luận

  Kiểm định an toàn đập Bàu Úc, xã Long Phước, TP. Bà Rịa

  Kiểm định an toàn đập Bàu...

  Kiểm định an toàn đập Bàu Úc, xã Long Phước, TP. Bà Rịa Xem thêm