Quản lý dự án công trình: Kiên cố hóa kênh mương Bầu Dầm đoạn 1, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa.

  Quản lý dự án công trình: Kiên cố hóa kênh mương Bầu Dầm đoạn 1, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa.

  Quản lý dự án công trình: Kiên cố hóa kênh mương Bầu Dầm đoạn 1, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa.

  Hotline: 0973141848
  Email: daivietxdv@gmail.com
  Công ty cp tư vấn kiểm định xây dựng đại việt
  Social: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT
  • Kiên cố hóa kênh mương Bầu Dầm
  • Đối tác và chủ đầu tư: Phòng Kinh tế thành phố Bà Rịa
  • Dự án: Kiên cố hóa kênh mương
  • Vị trí: xã Long Phước, thành phố Bà Rịa.
  • Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đại Việt
  • Giá trị hợp đồng: 98.382.600
  • Năm thực hiện: 3 năm
  • Chia sẻ:
  • Thông tin dự án
  • Bình luận

  Bê tông hóa mương

  Bê tông hóa mương

  Lập hồ sơ yêu cầu đánh giá HS đề xuất dự án: Bê tông hóa mương tổ 16 Láng... Xem thêm

  Nâng cấp đường nội đồng xã

  Nâng cấp đường nội đồng...

  Lập hồ sơ yêu cầu đánh giá HS đề xuất dự án: Nâng cấp đường nội đồng... Xem thêm