CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  Hotline: 0973141848
  Email: daivietxdv@gmail.com
  Công ty cp tư vấn kiểm định xây dựng đại việt
  Social: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT
  • Nâng cấp đường nội đồn
  • Đối tác và chủ đầu tư: Phòng NN&PTNT huyện Tân Thành
  • Dự án: Nâng cấp đường nội đồng ấp 3, đường nội đồng tổ 1 ấp 5, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành
  • Vị trí: Tổ 1 ấp 5, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành
  • Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đại Việt
  • Giá trị hợp đồng: 16.000.000
  • Chia sẻ:
  • Thông tin dự án
  • Bình luận

  Bê tông hóa mương

  Bê tông hóa mương

  Lập hồ sơ yêu cầu đánh giá HS đề xuất dự án: Bê tông hóa mương tổ 16 Láng... Xem thêm

  Nâng cấp đường nội đồng xã

  Nâng cấp đường nội đồng...

  Lập hồ sơ yêu cầu đánh giá HS đề xuất dự án: Nâng cấp đường nội đồng... Xem thêm