CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  Hotline: 0973141848
  Email: daivietxdv@gmail.com
  Công ty cp tư vấn kiểm định xây dựng đại việt
  Social: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT
  • Nâng cấp đường nội đồng thôn
  • Đối tác và chủ đầu tư: Phòng NN&PTNT huyện Tân Thành
  • Dự án: Nâng cấp đường nội đồng thôn Phước Hải – Cát Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành
  • Vị trí: Phước Hải – Cát Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành
  • Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đại Việt
  • Giá trị hợp đồng: 15.000.000
  • Chia sẻ:
  • Thông tin dự án
  • Bình luận

  Nạo vét hồ Giao Kèo

  Nạo vét hồ Giao Kèo

  Lập hồ sơ yêu cầu đánh giá HS đề xuất dự án: Nạo vét hồ Giao Kèo, xã Tóc... Xem thêm

  Bê tông hóa mương

  Bê tông hóa mương

  Lập hồ sơ yêu cầu đánh giá HS đề xuất dự án: Bê tông hóa mương tổ 16 Láng... Xem thêm