CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  Hotline: 0973141848
  Email: daivietxdv@gmail.com
  Công ty cp tư vấn kiểm định xây dựng đại việt
  Social: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT
  • Nạo vét hồ Giao Kèo
  • Đối tác và chủ đầu tư: Phòng NN&PTNT huyện Tân Thành
  • Dự án: Nạo vét hồ Giao Kèo, xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành
  • Vị trí: Xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành
  • Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đại Việt
  • Giá trị hợp đồng: 5.000.000
  • Chia sẻ:
  • Thông tin dự án
  • Bình luận

   Nâng cấp đường nội đồng thôn

  Nâng cấp đường nội đồng...

  Lập hồ sơ yêu cầu đánh giá HS đề xuất dự án: Nâng cấp đường nội đồng... Xem thêm

  Bê tông hóa mương

  Bê tông hóa mương

  Lập hồ sơ yêu cầu đánh giá HS đề xuất dự án: Bê tông hóa mương tổ 16 Láng... Xem thêm