CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  Hotline: 0973141848
  Email: daivietxdv@gmail.com
  Công ty cp tư vấn kiểm định xây dựng đại việt
  Social: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  • Nạo vét luồng cạn và gia cố chân gốc đê
  • Đối tác và chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện Xuyên Mộc
  • Dự án: Thẩm tra dự án: Nạo vét luồng cạn và gia cố chân gốc đê
  • Vị trí: Bến lội – Bình Châu, Xuyên Mộc
  • Đơn vị thi công: Công ty TNHH tư vấn xây dựng thương mại Trường Thịnh
  • Giá trị hợp đồng: 42000000
  • Chia sẻ:
  • Thông tin dự án
  • Bình luận