CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  Hotline: 0973141848
  Email: daivietxdv@gmail.com
  Công ty cp tư vấn kiểm định xây dựng đại việt
  Social: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  • Nạo vét và gia cố mái taluy chống sạt lở Suối Đá, liên ấp xã Bình Châu
  • Đối tác và chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp, H. Xuyên Mộc
  • Dự án: Nạo vét và gia cố mái taluy chống sạt lở Suối Đá, liên ấp xã Bình Châu
  • Vị trí: Suối Đá, liên ấp xã Bình Châu
  • Đơn vị thi công: Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đại Việt
  • Giá trị hợp đồng: 498000000
  • Chia sẻ:
  • Thông tin dự án
  • Bình luận