CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT

  Hotline: 0973141848
  Email: daivietxdv@gmail.com
  Công ty cp tư vấn kiểm định xây dựng đại việt
  Social: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG ĐẠI VIỆT
  QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU THẦU

  Nạo vét hồ Giao Kèo

  Nạo vét hồ Giao Kèo

  Lập hồ sơ yêu cầu đánh giá HS đề xuất dự án: Nạo vét hồ Giao Kèo, xã Tóc... Xem thêm

   Nâng cấp đường nội đồng thôn

  Nâng cấp đường nội đồng...

  Lập hồ sơ yêu cầu đánh giá HS đề xuất dự án: Nâng cấp đường nội đồng... Xem thêm

  Bê tông hóa mương

  Bê tông hóa mương

  Lập hồ sơ yêu cầu đánh giá HS đề xuất dự án: Bê tông hóa mương tổ 16 Láng... Xem thêm

  Nâng cấp đường nội đồng xã

  Nâng cấp đường nội đồng...

  Lập hồ sơ yêu cầu đánh giá HS đề xuất dự án: Nâng cấp đường nội đồng... Xem thêm

   Kiên cố hóa kênh mương N2-17 xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu

  Kiên cố hóa kênh mương N2-17...

  Kiên cố hóa kênh mương N2-17 xã Long Phước, thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu Xem thêm